حسابداری حقوق و دستمزد
مطالب اين وبلاگ زير نظر اساتيد برجسته حسابداري ايران بارگذاري مي شود !  
بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از دوایر کارگزینی و ثبت اوقات کار و همچنین قرارداد هایی که کارفرما با کارگران منعقد نموده شده است ، دایره حسابداری معمولا در پایان هر 15 روز یا هر ماه اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد در یک فرم چند ستونی به نام لیست حقوق و دستمزد وارد می کند این لیست دارای قسمتهایی به منظور درج دستمزد کار عادی فوق العاده های اضافه کاری ، شب کاری و نوبت کاری و جمعه کاری و ...

می باشد نکته ی مهم آنکه لیست حقوق و مزایای کارکنان در شرکتهای مختلف با هم تفاوت دارد.

Translation: Persian » English

Based on information collected and recorded from Dvayr personnel often work contract that employers and workers have concluded, is the circle at the end of accounting usually every 15 days or every month salary information in a form called a column payroll list is compiled a parts list to insert extra pay of regular work overtime, night work and shift work and work Friday and ...

Important point is payroll and benefits while employees in different companies with different.
Translation: Persian » Spanish
Basado en información recogida y registrada por el personal a menudo Dvayr contrato de trabajo que los empleadores y los trabajadores han concluido, es el círculo al final de la contabilidad generalmente cada 15 días o cada mes información sobre salarios en una forma llamada de una columna Lista de nómina se ha compilado una lista de piezas para insertar pago adicional de horas extraordinarias de trabajo regular, el trabajo nocturno y trabajo a turnos y el trabajo el viernes y el ...

Lo importante es la nómina y los beneficios, mientras que los empleados en distintas empresas con diferentes.
[ دوشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۸۶ ] [ 14:55 ] [ محمدرضا ملک زاده ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

با سلام ! از آنجا که بخش مهمی از هزینه های واحد های تولیدی و خدماتی را هزینه ی حقوق و دستمزد متحمل می شود کنترل و طبقه بندی مناسب این هزینه و نیز آشنایی علمی با این هزینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این وبلاگ نیز با هدف ارتقاء سطح علمی کنترل این هزینه ساخته شده است.
امکانات وب